Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

Skovlysets værdier

Vi har gennem de sidste 6 år arbejdet målrettet med vores værdiproces på Skovlyset. Baggrunden for at opstarte en værdi proces var en erkendelse af, at der var brug for:

- At skabe sammenhæng på Skovlyset – et fælles fokus.
- At skabe sammenhæng i al kommunikation på Skovlyset.
- At fortælle nye medarbejdere om Skovlysets ”ånd”.
- At skabe motivation og fællesskabsfølelse blandt medarbejderne.
- At have værdier, der kan understøtte en god og respektfuld samarbejds- og omgangsform i det daglige arbejde på Skovlyst. 

På Skovlyset startede værdiprocessen med oplæg omkring Herning kommunes overordnede fællesværdier og visioner samt ledelsesgrundlaget for Skovlyset.

Medarbejdere og ledelse mødes ca 1 gang årligt til cafeseminarer, hvor opgaven er at komme med input til revidering og fortolkning af de 4 overordnede værdier i Herning kommune:

- udfoldelsesfrihed

- økonomisk sans

- professionalisme

- god dømmekraft. 


På Skovlyset arbejder vi med at integrere vores definerede værdier i den daglige praksis, således at værdierne ikke bare findes i en mappe eller på hjemmesiden, men at vi bruger værdierne som pejlemærker for den praksis vi gerne vil stå inde for. - Det gør vi i hverdagen ved at vidensdele og evaluere de faglige praksishandlinger ud fra værdierne.

Vi har senest i januar 2013 evalueret og justeret vores fælles værdier på Skovlyset.