Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

Skovlysets mission

– At skabe et recovery orienteret bo koncept, der fremmer den enkelte borgers selvstændighed og medborgerskab således at borgeren gives de bedste muligheder for at blive integreret socialt og få muligheden for ”at komme sig - recovery”.

- At udvikle støtten og rådgivning til personer med psykisk sygdom, i at ændre livsstilsvaner og herigennem forbedre sundhedstilstanden samt forebygge livsstilssygdomme i målgruppen.

At Cafe Bøg’s mad koncept støtter op om Skovlysets sunde linje. Maden er sundhedsrigtig, varieret, hjemmelavet og produceret med de bedste råvarer, hvoraf flest mulige er økologiske. Cafe Bøg er præget af ægte cafemiljø og støtter op om muligheden for at mødes med andre borgere i lokalmiljøet.

At vi fastholder et højt tilstedevær på arbejdspladsen og herved sikrer en tilstrækkelige bemanding, så der kan udføres en opgaveløsning med høj kvalitet, stor faglighed og fleksibilitet.
At vi tilbyder holdaktiviteter til egne beboere og borgere i lokalsamfundet med psykisk sygdom. Der er fokus på sundhedsfremmende aktiviteter og aktiviteter som bl.a. tager udgangspunkt i interesser og hobbys. Aktiviteterne foregår i dagtimerne.
At være aktiv part i forhold til at udvikle døgnberedskabet i.f.t. aflastning, afklaring og overnatningsmuligheder i socialpsykiatrien.