Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

En recovery-orienteret tilgang på Skovlyset:

På Skovlyset tages udgangspunkt i den overordnede strategi fra Herning Kommune, og vi arbejder ud fra en recovery-orienteret tilgang i den daglige støtte til den enkelte beboer. Vores forståelse af psykisk sygdom tager sit udgangspunkt i sårbarheds/stress-modellen, og det vigtigste redskab er dialogen mellem beboeren og personalet. Dialogen og relationen mellem medarbejderen og beboeren er det bærende redskab i arbejdet med beboerens individuelle rehabiliteringsproces.

Omdrejningspunktet for det socialpsykiatriske arbejde er hverdagslivet, og  der tages udgangspunkt i de livsværdier, ønsker og drømme den enkelte beboer har for fremtiden.

På Skovlyset  holdes fokus på livskvalitet og integration for den enkelte beboer, og a
lle beboere på Skovlyset har en personlig handleplan, der er udarbejdet i tæt dialog mellem beboer og kontaktperson.

Den personlige Handleplan beskriver den bevilling der er givet i forhold til hjælp og støtte i hverdagslivet, og de personlige udviklingsmål beboeren har ønsket at arbejde med. Den personlige Handleplan indeholder detaljerede, konkrete, realistiske og graduerede mål – hvor midler og metoder til at nå kort/langsigtet mål er beskrevet. 

De 4 grundlæggende værdier i en recoveryorienteret tilgang:

Personorientering:

Det enkelte menneske først. Et opgør med at tage udgangspunkt i diagnosen. Ethvert menneske må mødes som en unik og særlig person med en livshistorie, konkrete problemer, forhåbninger og drømme.

Personinvolvering:

”Nothing about us without us”. Det enkelte menneskes egne erfaringer og præferencer må inddrages. Dette gælder på individniveau, men også i forhold til planlægning, implementering og evaluering af indsatsen, hvor erfaringsekspertisen anerkendes på linje med professionelle kvalifikationer.

Selvbestemmelse:

At kunne træffe afgørelse i eget liv er en fundamental menneskeret. Det er et opgør med tanken om, at mennesker visiteres til tilbud og at mennesker må affinde sig med valget mellem en behandling, de ikke ønsker eller ingenting. Det handler om valgmuligheder.

Potentiale for udvikling:

Håbet om, at alle har mulighed for at vokse og gro og at ingen skal affinde sig med at være sat ud på et sidespor, kategoriseret som et håbløst tilfælde. Og et opgør med lave forventninger til mennesket.