Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

Dagtilbud

På Skovlyset arrangeres løbende tema-aftener for beboere, personale, pårørende og andre interesserede.

Temaaftenerne på Skovlyset har til formål at give viden om psykiatri, sundhed og hverdagsliv.

 Vi har afholdt følgende arrangementer:


6.10.09: Tema-aften med Oscar Umahro Cadogan:
Kom og bliv inspireret til nye kostvaner og hør Oscars holdninger om, hvorledes kosten påvirker vores psykiske tilstand. Se mere på Oscars hjemmeside: www.sundhedsrevolutionen.dk

9.11.09: Tema-aften med Sofia Åkerman:
Zebrapigen. Mandag den 9. november kommer den svenske forfatter Sofia Åkerman og holder foredrag om sit liv med en selvskadende adfærd, og hvordan hun har arbejdet med sin recoveryproces. Se mere på Sofias hjemmeside: www.sofiaakerman.com

10.02.10: Tema-aften omkring Recovery:
Skovlysets arbejdsgruppe omkring Recovery inviterer beboere, pårørende og andre interesserede til foredrag og debat omkring recovery.
Der er oplæg ved Anita Sørensen som vil fortælle om sin vej gennem krisen, og der er lejlighed til spørgsmål og diskussion. Herudover vil arbejdsgruppen orientere om arbejdet med at integrere en recovery-orienteret tilgang i det daglige arbejde på Skovlyset.

17.06.10: Tema-aften omkring livsstilsændringer:
”Strategier for livsstilsændringer når psykisk sygdom også er på programmet”
Kom og mød Anja Budde, underviser med brugererfaring. Anja tager udgangspunkt i sin egen situation og vil med fokus på kost, krop og psykiatri fortælle om kampen med at ændre livsstilsvaner, og hvor svært det kan være at bevare motivationen.


20.08.10 Tema-eftermiddag med Kirsten Petersen øget brugerinddragelse – hvordan?
På Skovlyset er vi meget optaget af at øge recovery indsatsen i den daglige praksis, og vi ønsker derfor at sætte fokus på hvordan vi får en større grad af brugerinvolvering og styrker den enkeltes recoveryproces.
Kirsten Petersen vil holde oplæg ud fra sin ph.d. afhandling omkring brugernes oplevelse af brugerinddragelse, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og diskutere.

04.05.11 Tema-aften med Arne Ørtved: "Livet er et eventyr"

”Der er problemer nok. Det er ikke let at være menneske - er
der en fremtid?” ”

Det er det budskab, eventyrene og foredragsholderen og fortælleren Arne Ørtved kommer med.

Eventyret er overraskende, glædeligt og gemmer på den lykkelige slutning, hvor alle brikkerne falder på plads, og man kan forstå alting!