Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

Besøgsven


Skovlyset deltog i 2001 i et projekt omkring besøgsven og kontaktfamilieordningen. Det var et projekt som blev iværksat af Center for kvalitetsudvikling og Videnscenter for Socialpsykiatri.

Essensen i projektet har været at sætte fokus på etablering af en besøgsvens ordning for voksne sindslidende med et sparsomt netværk. Beboerne har et ønske om at kunne knytte nye kontakter og vedligeholde kontakt med personer udenfor det etablerede socialpsykiatriske system.

Vi har på Skovlyset fået etableret besøgsvennepar, og det er kontakter som har været, og er, til gensidig udvikling.

En besøgsven – hvad er det?
Udgangspunktet for kontakten er fælles interesse mellem den sindslidende og besøgsvennen, med fokus på at den sindslidende kan få dækket en del af sit behov for socialt samvær i et ”almindeligt” miljø.
Besøgsvenne ordningen er et stykke frivilligt socialt arbejde, der således ikke bliver aflønnet. Der er dog mulighed for at besøgsvennen kan få nogle specifikke udgifter dækket.
Besøgene kan finde sted i den sindslidendes bolig eller i besøgsvennens hjem. Kontakten kan være samvær i form af besøg, eller som fælles aktiviteter og oplevelser. Hyppigheden af samværet vil variere, idet der laves individuelle ordninger, der passer ind i det, besøgsvennen ønsker, samt det, den sindslidende ønsker og kan magte.

Mange flere ønsker en besøgsven, og har dette inspireret dig til at blive besøgsven kan du få mere at vide om besøgsven/kontaktfamilieordningen ved at kontakte leder Dorte Påskesen.


For yderligere information kontakt:

Leder

Dorte Påskesen
Tlf. nr. 97 21 01 77