Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

Udvikling af fælles værdier på Skovlyset

Baggrunden for at opstarte en værdi proces var en erkendelse af at der var brug for:  

-   At skabe sammenhæng på Skovlyset – et fælles fokus. 
-   At skabe sammenhæng i al kommunikation på Skovlyset.
-   At fortælle nye medarbejdere om Skovlysets ”ånd”.
-   At skabe motivation og fællesskabsfølelse blandt medarbejderne.
-   At have værdier, der kan understøtte en god og respektfuld samarbejds- og omgangsform i  det daglige arbejde på Skovlyst.

I efteråret 2007 startede vores værdiproces med en kommunikations- og samarbejdsdag. Dagen startede med oplæg omkring Herning kommunes overordnede fællesværdier og visioner samt ledelsesgrundlaget for Skovlyset.

Herefter arbejdede medarbejdere og ledelse på cafeseminarer,  hvor opgaven var at komme med input til definition af værdierne udfoldelsesfrihed, økonomisk sans, professionalisme og god dømmekraft, de 4 overordnede værdier i Herning kommune.

Det blev således beskrevet hvordan vi på Skovlyset i praksis arbejder med værdierne, og  i foråret 2008 kunne Skovlysets samlede medarbejdergruppe tilslutte sig værdier og praksishandlinger.  

På Skovlyset arbejder vi med at integrere vores definerede værdier i den daglige praksis, således at værdierne ikke bare findes i en mappe eller på hjemmesiden, men at vi bruger værdierne som pejlemærker for den praksis vi gerne vil stå inde for. - Det gør vi i hverdagen ved at vidensdele og evaluere de faglige praksishandlinger ud fra værdierne.

Vi har senest i efteråret 2010 evalueret og justeret vores fælles værdier på Skovlyset.

Tryk på billederne i højre side for at se dem i større format.