Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

PS -Gruppen - et åbent interesse- og aktivitetstilbud

Aktivitetsgruppen PS

Målgruppen er personer over 26 år med problemstillinger som angst, depressioner, lettere personlighedsforstyrrelser i et sådant omfang, at det påvirker den enkeltes hverdagsliv (nuværende eller tidligere psykiatribrugere). Det kan være personer, der har eller har haft kontakt til distriktspsykiatrien eller støttes via egen læge eller personer, der modtager sygedagpenge eller som er tilkendt førtidspension på grund af psykisk handicap.

Det åbne dagtilbud giver mulighed for at møde andre med sammenfaldende interesser og vi støtter og hjælper hinanden til at udvikle strategier til at få et meningsfuldt hverdagsliv. Det er et frirum med mulighed for at skabe indhold i hverdagslivet ud fra interesser og behov. Der vil være mulighed for at bruge rammerne på Skovlyset til at mødes i et forum, hvor det ikke er sygdom og terapi, der er i fokus.

Der er ingen visitation til tilbuddet. Er man interesseret i tilbuddet, se kontaktoplysninger i kolonnen til højre.


Åbningstider
Tirsdage og torsdage fra kl. 9.45- 16.00.

Lovgrundlag
Tilbuddet er oprettet efter Lov om Social Service § 104.

 

 

 

Kontakt

www.aktivitetsgruppen-ps.dk

www.psgruppen.dk

 

Leder

Dorte Påskesen
Tlf.: 96 28 53 02
E-mail: slydn@herning.dk

Koordinator

Majken Brandt 
Tlf.: 96 28 53 29
E-mail: slymt@herning.dk