Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

Nattelefon og virtuel Bostøtte

Nattelefonen er en mulighed for at få telefonkontakt med en socialpsykiatrisk medarbejder i aften- og specielt nattetiden. Telefonkontakten består i en samtale med en af Skovlysets medarbejdere. Formålet med telefonkontakten er at samtalen skal være med til at skabe ro og håndtere de problemstillinger der kan opstå om natten, så den enkelte kan komme igennem natten på bedst mulig måde.

Tilbuddet henvender sig til personer over 18 år som er visiteret til bo-støtte fra Socialpsykiatrisk Center Herning eller som er visiteret til nattelefonen gennem anden kommunal sagbehandler.

Når Nattelefonen benyttes får du kontakt med en af Skovlysets medarbejdere. Alle vore medarbejdere har erfaring og viden indenfor socialpsykiatri. Derfor er de vant til at tale om og støtte personer, der eksempelvis har problemstillinger som angst, depressioner, misbrug, stemmehøring og personlighedsforstyrrelser.

• Du kan få en samtale med en person der er lyttende, afklarende, beroligende og kan hjælpe dig med at finde ro og tryghed, ved at minde dig om de mestringsstrategier der plejer at hjælpe dig igennem natten.
• En overnatning i Skovlysets gæsteværelse sammen med en samtale kan være en af de muligheder du kan benytte, hvis telefonkontakten alene ikke kan afhjælper de problemstillinger der opstår om natten. 


Hvis du er tilknyttet bo-støtten fra Socialpsykiatrisk Center Herning, sker henvisningen og visitationen til Skovlysets nattelefon gennem bo-støtten. 
Hvis du ikke er tilknyttet bo-støtten, sker henvisningen og visitationen til Skovlysets nattelefon ved henvendelse til visitationsenheden i Herning kommune eller til Skovlysets ledelse. 

Når du er visiteret til nattelefonen på Skovlyset, kan du fremadrettet selv kontakte nattelefonen i åbningstiden.

Nattelefonens åbningstider:
Mandag til torsdag fra kl. 23.00 – 8.00
Fredag fra kl. 23.00 til Lørdag kl. 11.00
Lørdag fra kl. 16.30 til Søndag kl. 11.00
Søndag fra kl. 16.30 til mandag kl. 8.00

Virtuel Bostøtte.

Skovlyset er, sammen med 4 andre kommuner, en del af et udviklingsprojektet om virtuel bostøtte.

Projektet støttes med små 2 millioner fra Trygfonden, og Metodecentret har bevilget penge til en evaluering af projektet.

Projektet afprøver muligheden for at supplere den ordinære bostøtte med virtuel bostøtte via webcam og apps til smartphone.

Evalueringen har fokus på brugernes oplevelse af den virtuelle bostøtte, men ser også på personalets oplevelse af de virtuelle redskaber i arbejdet med brugerne og de ressourcemæssige aspekter af den virtuelle bostøtte.

Projektperioden går fra efteråret 2013 til efteråret 2014.

Tryk på billederne i højre side for at se dem i større format.