Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

Kompetence- og efteruddannelsesprojekt 2008

Sideløbende med, at vi på Skovlyset har arbejdet med at finde og definere et fælles værdigrundlag er det også vigtigt for os at prioritere en opkvalificering af den enkelte medarbejder.

Vi har derfor sat hele året 2008 af til et kompetence- og efteruddannelsesprojekt som omfatter hele den faste medarbejderstab.  For at kunne planlægge og udføre dette projekt har vi ansat en projektkonsulent i en 3-årig periode, og vi har endvidere ansat vikarer til at kunne dække det daglige arbejde på Skovlyset, således at alt fast personale kan deltage i kompetenceudviklingsprojektet. 

Kompetenceudviklingsprogrammet har taget afsæt i interviews med den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere og ledelse. Disse interview har givet fundamentet for at kunne definere, hvilke kompetencer den enkelte medarbejder skal have for at kunne bestride opgaverne på Skovlyset.
Herefter er der så udarbejdet individuelle kompetence- og uddannelsesplaner. 

Kompetenceudviklingsprojektet er sammensat af fælles undervisningsdage med deltagelse af alle, kurser udenfor huset, undervisningsforløb for grupper af medarbejdere her i huset, og ligeledes studiegrupper hvor medarbejdere i arbejdstiden får lejlighed til at fordybe sig i et specifikt emne. Undervisningsdagene er tilrettelagt ud fra viden om voksenlæring og læring i praksis.

Den pædagogiske tanke i planlægningen af 2008 tager udgangspunkt i, at vi på Skovlyset vil øge den enkelte medarbejders kompetence og opkvalificere de handlinger som personalet yder. Kompetencebegrebet er en kombination af viden, færdighed, holdninger og handlinger. For at udvikle den enkelte medarbejders lærings- og handlekompetencer er der i planlægningen taget udgangspunkt i bl.a. Kolbs læringsteori, hvor udgangspunktet er at sammenkoble konkrete erfaringer med refleksion og teoridannelse.

Emner som indgår i kompetenceudviklingsprojektet 2008 er bl.a.
Referenceramme og Lovgivning, Handleplaner – fra papir til praksis, Grundbegreber i arbejdet med mennesker med en sindslidelse, Relationsarbejde, Selvskadende adfærd og mestringsstrategier, Stemmehøring, Recovery, det terapeutiske miljø i en socialpsykiatrisk sammenhæng, Forebyggelse af vold med voldsnedtrappende kommunikation, motivationsarbejde, Kommunikation og samarbejde i personalegruppen m.m.

Tryk på billederne i højre side for at se dem i større format.