Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

Elever og studerende

At være studerende på Skovlyset

Som sosaelev/pædagogstuderende på Skovlyset
• indgår du i normeringen
• planlægger du vejledning sammen med vejleder
• arbejder du tværfagligt
• samarbejder du med eksterne samarbejdspartnere
• har du mulighed for at udføre de idéer i praksis, som du har lyst til eller behov for
• har du altid mulighed for at få støtte og vejledning hos kollegaer
• får du mange udfordrende og udviklende erfaringer
• får du mulighed for at udvikle både dine personlige og faglige kompetencer og kvalifikationer
• får du indsigt i medicin samt dens virkning
• får du mulighed for at stifte bekendtskab med kontaktpersonsrollen
• kommer du til at arbejde med fokus på beboernes hverdagsliv, hvor især relationsarbejde og motivationsarbejde gør sig gældende


Udtalelser fra tidligere pædagogstuderende: 

Min praktik har været udfordrende, lærerig og udviklende:

Udfordrende, ikke mindst fordi det er en spændende brugergruppe, men også fordi man som studerende er blevet mødt i tillid til de forskellige opgaver og hvor jeg selv har haft mulighed for at sige til og fra. Lærerig fordi I på skovlyset har en stor faglighed, som afspejler sig i Jeres arbejde og relation til den enkelte bruger, hvor mn ikke er i tvivl om kvaliteten af det arbejde, der udføres. Der er tydeligvis en respekt for den enkelte beboer, som sikrer at relationen er i højsædet. Udviklende fordi at denne prktik ikke blot har været fagligt funderet, men mine personlige grænser og mit menneskesyn er tilmed blevet udfordret og udviklet.

Det tværfaglige samarbejde, som I dagligt udfører, har gjort et stort indtryk på mig. Dette samarbejde er et eksempel på den synergieffekt, som flere faggrupper sammen kan skabe. Den respekt som I udviser overfor beboerne skinner samtidigt igennem personalet imellem, hvor I forstår at udnytte Jeres forskellige kompetencer. -  Endnu engang tak for en fantastisk praktik."

                                                                                                                      

 "Da jeg startede på Skovlyset var jeg noget nervøs. Jeg havde ingen erfaring med psykiatrien, og jeg havde nogle "fordomme" om, hvad det vil sige at være sindslidende, som nok gjorde mig lidt tilbageholdende  den første tid. ...På vejledningstimerne har vi snakket om relationer, motivation, medicinering, personalemiljø, konfliktdæmpende adfærd, sårbarheds-stress-modellen, psykoser og meget andet. Min vejleder har formået at give et professionelt svar på alle mine spørgsmål og hun har hjulpet mig på vej til at finde MIN professionsidentitet...Jeg synes I arbejder godt sammen, og med forskellige professioner hjælpes I til den bedste løsning for beboerne. Med recovery-tankegangen i baghovedet, finder I sammen et mål for den enkelte beboer. I er gode til at bakke hinanden op og bruge Jeres faglighed til opgaveløsninger... Det sidste halve år har været en god læringsporces for mig. Jeg er blevet mere bevidst om, hvem jeg er som person, og mere bevidst om, hvilken pædagog jeg ønsker at være."

                                                                                                                     

Udtalelser fra tidligere sosaelever:

"Vi fik en rigtig god modtagelse på Skovlyset, hvilket betyder utrolig meget når man starter et nyt sted. Vi var begge spændte på, om Skovlyset kunne leve op til vores forventninger, - og det kan de uden tvivl. Personalegruppen og beboerne har taget godt imod os, og vi har følt os velkomne fra dag 1. Vi er blevet accepteret som en del af personlegruppen, og der er taget hensyn til vores forskellige behov.

I vores praktikperiode har vi lært 20 forskellige beboere at kende. De har hver især nogle forskellige behov for at få hverdagslivet til at fungere bedst muligt. Vi har arbejdet meget jeg-støttende for at styrke den enkeltes ressourcer. Skovlysets udgangspunkt er begrebet recovery, som tænkes ind i beboernes dagligdag. Målet for beboerne er, at de skal kunne mest muligt, så de kan fungere i hverdagslivet og i det sociale fællesskab."

                                                                                                              

Tryk på billedet i højre side for at se det i større format.