Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

Medarbejdere

Skovlysets medarbejdere består af en gruppe på ca. 40 socialpsykiatriske medarbejdere, som uddannelses- og erfaringsmæssigt er bredt sammensat. Til at varetage funktionerne i boligdelen er ansat social- og sundhedsassistenter, plejere, sygehjælpere, pædagoger, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

På Skovlyset arbejder vi overordnet ud fra de recovery-orienterede principper om:

  1. Personorientering
  2. Personinvolvering
  3. Selvbestemmelse
  4. Potentiale for udvikling

og i den daglige praksis tilpasser vi disse principper til Skovlysets mål og værdier.

På Skovlyset er vi uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever fra Social- og sundhedsskolen i Herning, og derudover er vi praktiksted for studerende fra Pædagogseminariet i Ikast, som har mulighed for at være i 2. løn-praktik.

For at højne den daglige kvalitet i løsningen af den socialpsykiatriske opgave har vi på Skovlyset prioriteret at udarbejde et fælles kompetence- og efteruddannelsesprogram for alle medarbejdere.
Det betyder at der i hverdagen sættes fokus på socialpsykiatriens værdier, beboernes mangfoldige hverdagsliv og deres muligheder for at mestre hverdagslivet, og vi ser det fælles arbejde mellem beboer og personale som en spændende udfordring for at gøre handleplanerne levende og dynamiske.


En måde at lave kvalitetssikring på, er at analysere over mødet/relationen mellem beboer og medarbejder, og derfor har vi også på Skovlyset et ugentligt refleksionsforum. Herudover benyttes coaching som et udviklingsredskab både i gruppe og individuelt.

Tryk på billederne i højre side for at se dem i større format.