Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

Kulturhuset

Kulturhuset er Skovlysets dagtilbud og henvender sig til beboere i boligdelen samt psykisk sårbare borgere, der er bosat i lokalområdet. Deltagerne skal kunne benytte tilbuddet selvstændigt eller med en mindre grad af støtte.

Kulturhuset er et aktivitets- og mødested der både oplevelsesmæssigt, socialt og intellektuelt binder forskellige mennesker sammen omkring forskellige former for aktivitet.

Aktiviteterne er opbygget som tilbud der ligner aftenskolekonceptet, dvs at kurserne foregår over en bestemt periode med tilmelding. Underviseren er en person, som har en speciel viden om det enkelte tema, og der undervises på små hold.

I Kulturhuset kan man deltage i forskellige former for lærings- og udviklingsaktiviteter.

De enkelte aktiviteter bygger på ideer og ønsker fra beboere og nuværende brugere af aktiviteterne. - De enkelte aktiviteter har også et formål om at man får lejlighed til at øve sig i det sociale samspil og få gode oplevelser i gruppesammenhænge.  
Aktiviteterne er lavet ud fra brugernes ønske om at tilbuddene skal være:

  • Tankevækkende, kreative, interessante
  • Sammen med andre, for at lære nye mennesker at kende
  • Udviklende, så man lærer noget nyt
  • Noget man uddanner sig ved - får bevis på, får nye evner og færdigheder
  • Vedligeholdende, så man ikke går i stå

 Se eksempler på de forskellige aktiviteter ved at gå ind på listen til venstre "dagtilbud".

Kulturhusets tilbud er et visiteret dagtilbud under §104. Herudover er der et åbent samværstilbud, PS.gruppen, som ikke kræver visitation.

Skovlyset deltager også i idrætsaktiviteter som er arrangeret af Foreningen Idræt for Sundhed (FIFS), se deres hjemmeside her www.fifs-herning.dk

     

For yderligere information kontakt:

Leder
Dorte Påskesen
Tlf. 96 28 53 02
 
Aktivitetskoordinator i Kulturhuset
Majken Brandt
Tlf. 96 28 53 29