Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

Professionalisme

Herning kommunes overordnede værdier er udfoldelsesfrihed, økonomisk sans, god dømmekraft og professionalisme og disse værdier har vi på Skovlyset forholdt os til.

På Skovlyset betyder Professionalisme:

At vi yder en stor grad af faglig kvalitet i det daglige arbejde.
-   Ved at have opgaven i fokus og give plads til at udvikle den socialpsykiatriske praksis, eksempelvis ved at gøre brug af forskellige faglige metoder og tilgange til opgaven.

At vi udviser respekt for det enkelte menneske.
-   Ved at alle bliver set, hørt og forstået.

At vi løbende udvikler os fagligt og personligt.
-   Ved at arbejde med den faglige kvalitet i opgaveløsningen, at udnytte det tværfaglige samspil og være åben i forhold til at udvikle egne kompetencer.

At vi holder fokus på opgaveløsningen med størst mulig grad af faglig kompetence.
-   Ved at være i dialog og ”aflevere” ting der hvor de hører hjemme.

At vi giver og modtager konstruktiv kritik.
-   Ved at være konstruktive i vores feedback til andre og åben overfor andres synspunkter.

At vi dokumenterer vores arbejde.
-   Ved at have et fælles sprog i vores skriftlige dokumentation i BB-soft.