Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

God dømmekraft

Herning kommunes overordnede værdier er udfoldelsesfrihed, økonomisk sans, god dømmekraft og professionalisme og disse værdier har vi på Skovlyset forholdt os til.

På Skovlyset betyder god dømmekraft:

At vi har faglig viden til at begrunde vores beslutninger – og handle derefter.
-   Ved at dokumentere vores arbejde og være åben overfor andre tilgange og perspektiver på problemstillinger og muligheder.

At vi i komplekse situationer handler ud fra faglige og etiske overvejelser.
-   Ved at behandle hinanden respektfuldt, have en ordentlig kommunikation og lytte samt være åben overfor det andre kan bidrage med.

At vi bruger hinandens stærke sider, kender egne grænser og handler derefter.
-   Ved at være faglig fokuseret, være ærlige og melde ud hvis egen grænse overtrædes.

At vi er åbne overfor hinanden og er i dialog.
-   Ved at fortælle hinanden hvor vi har vores stærke og svage sider og bruge denne viden aktivt i den daglige opgaveløsning.