Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

Økonomisk sans

Herning kommunes overordnede værdier er udfoldelsesfrihed, økonomisk sans, god dømmekraft og professionalisme og disse værdier har vi på Skovlyset forholdt os til.


På Skovlyset betyder økonomisk sans:

At vi i det daglige arbejde tager udgangspunkt i, hvad der er økonomisk mest muligt hensigtsmæssigt at gøre, inden vi træffer en beslutning.
-   Ved at kigge på behov og ressourcer og vælge de løsninger der er bedst og billigst.

At vi udnytter de menneskelige ressourcer bedst muligt i forhold til opgaveløsningen og de budgetmæssige rammer.
-   Ved at lave en god daglig planlægning og ikke kalde unødige ressourcer på arbejde.

At vi arbejder målrettet for at reducere fravær i hverdagen.
-   Ved at have dialog med den sygemeldte og finde løsninger, der kan være med til at understøtte tilstedeværelse på arbejdspladsen.

At vi gør en særlig indsats for at fastholde kompetente medarbejdere.
-   Ved at tilbyde undervisning og udfordringer i hverdagen samt tilrettelægge særlige uddannelsesforløb.

At vi er opmærksomme på at bruge Skovlysets ressourcer bedst muligt.
-   Ved at vise rettidig omhu i forhold til Skovlysets budget og det daglige forbrug.