Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

Velkommen til Skovlysets hjemmeside

Skovlyset er et socialpsykiatrisk bo- og aktivitetstilbud under Herning kommune, og det blev taget i brug i oktober 2006.

Pr. 1 maj 2013 blev Skovlyset udvidet med 8 nye boliger, således at der nu er 28 lejligheder.

Skovlyset er et længerevarende bosted til borgere, der på grund af svær sindslidelse har behov for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere.

Skovlyset er oprettet efter lov om almene boliger § 105. Den personlige støtte som Skovlyset giver, sker efter SEL § 85.

Kulturhuset er Skovlysets dagtilbud og henvender sig til beboere i boligdelen samt psykisk sårbare borgere, der er bosat i lokalområdet.

Kulturhusets tilbud er et åbent aktivitets- og interessetilbud uden visitation under §104. Aktivitetstilbuddet indeholder et tilbud om et struktureret emneforløb med instruktør, og et mere borgerstyret tilbud uden instruktør.

I Kulturhuset findes desuden et Livsstils Hus samt en Cafe.  Livsstils Huset udbyder sundhedsfremmende kursusforløb, og det er tilbud til mennesker med psykisk sårbarhed bosiddende i Herning Kommune.


Bygninger og udendørs arealer danner de fysiske rammer, der skal understøtte den daglige opgaveløsning, visioner og målsætninger for psykiatrien i Herning kommune. De fysiske rammer er i sin byggestil og udformning med til at skabe gode rammer om det gode hverdagsliv.

Bolig

målgruppen - boliger

Skovlysets boligdel henvender sig til voksne borger, der har brug for et længerevarende tilbud og som har brug for individuel støtte og hjælp for at bo i en selvstændig bolig.
Læs mere om bolig

Kulturhuset

aktivitets- og mødested

Kulturhuset henvender sig til de beboere, der bor i Skovlysets boligdel samt borgere med en sindslidelse bosiddende i lokalmiljøet.Brugerne skal kunne benytte tilbudet selvstændigt eller med en mindre grad af støtte. Læs mere om kulturhuset.

Cafe Bøg

spise- og kultur café

Cafe Bøg henvender sig til de beboere, der bor i Skovlysets boligdel samt borgere med en sindslidelse bosiddende i lokalmiljøet. Brugerne skal kunne benytte tilbudet selvstændigt eller med en mindre grad af støtte. Læs mere om Café Bøg.